خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی علیزاده

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی علیزاده
 

عنوان رساله: ارائه مدل تکامل تیم کارآفرینانه (مورد مطالعه: کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات)

 دانشجو: مهدی علیزاده

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر کامبیز طالبی

اساتید مشاور: دکتر رضا محمدکاظمی

اساتید داور خارجی: دکتر حسین صفری- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر محمدحسن مبارکی- دکتر نرگس ایمانی پور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسن مبارکی

تاریخ دفاع: 10/07/1398

زمان: ساعت 12.30

مکان: کلاس 102