خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای حمیدرضا حبیبی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای حمیدرضا حبیبی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 9 مهر 1398، 11:33 صبح
 

عنوان رساله: ارائه چارچوب ایجاد اعتماد در پلتفرم های تامین مالی جمعی هواداران باشگاه های لیگ برتری ایران

 دانشجو: حمیدرضا حبیبی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر رضا محمدکاظمی

اساتید مشاور: دکتر غلامحسین حسینی نیا- دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

اساتید داور خارجی: دکتر محمد احسانی- دکتر حمید قاسمی

اساتید داور داخلی: دکتر حسین صادقی- دکتر حمید پاداش زیوه

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسین صادقی

تاریخ دفاع: 9/07/1398

زمان: ساعت 15

مکان: آمفی تئاتر