خبرهای سایت

برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان مقطع دکتری با مدیران دانشکده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان مقطع دکتری با مدیران دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 مهر 1398، 3:42 عصر
 

به اطلاع می رساند نشست صمیمانه ای با حضور هیات رییسه دانشکده و مدیران گروه های آموزشی با دانشجویان محترم مقطع دکتری روز دوشنبه مورخ 8/7/98 راس ساعت 13.30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت مسائل قابل طرح در این نشست و همفکری دوسویه دانشجویان و مدیران دانشکده، حضور همه ی دانشجویان شاغل به تحصیل ضروری می باشد.