خبرهای سایت

برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان مقطع دکتری با مدیران دانشکده

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان مقطع دکتری با مدیران دانشکده
 

به اطلاع می رساند نشست صمیمانه ای با حضور هیات رییسه دانشکده و مدیران گروه های آموزشی با دانشجویان محترم مقطع دکتری روز دوشنبه مورخ 8/7/98 راس ساعت 13.30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت مسائل قابل طرح در این نشست و همفکری دوسویه دانشجویان و مدیران دانشکده، حضور همه ی دانشجویان شاغل به تحصیل ضروری می باشد.