خبرهای سایت

کارگاه" آشنایی با فرآیند فرصت مطالعاتی خارج از کشور مقطع دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه" آشنایی با فرآیند فرصت مطالعاتی خارج از کشور مقطع دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 مهر 1398، 1:30 عصر
 

به استحضار می رساند کارگاه" آشنایی با فرآیند فرصت مطالعاتی خارج از کشور" روز یکشنبه مورخ 7/7/98 ساعت 13 در کلاس 104 توسط سرکارخانم شهمیری، کارشناس روابط بین الملل دانشکده برگزار می شود.

لطفا راس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.