خبرهای سایت

تبیین دلایل التزام کارآفرینان به اخلاق کسب و کار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تبیین دلایل التزام کارآفرینان به اخلاق کسب و کار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 مهر 1398، 9:35 صبح
 

نام دانشجو: مهرداد آقامحمدی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر قنبر محمدی الیاسی

اساتید مشاور: دکتر محمود احمدپورداریانی- دکتر سعید نظری توکلی

اساتید داور خارجی: دکتر امیر مانیان- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر کمال محمدرضا زالی- دکتر علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا زالی

تاریخ دفاع: 7/07/1398

زمان: ساعت 8 صبح