خبرهای سایت

برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 3 مهر 1398، 8:40 صبح
 

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند در راستای خدمات اطلاع رسانی و آشنایی با منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی، نمایشگاهی از تعدادی منابع جدیدکتابخانه از روز سه شنبه مورخ 1398.07.02 تا روز 1398.07.10 از ساعت 10 الی 15 در محل کتابخانه دانشکده کارآفرینی برگزار می شود. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید از نمایشگاه کتابخانه بازدید فرمایند. با آرزوی موفقیت کتابخانه تخصصی کتابخانه