خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی لشگری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی لشگری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 30 شهریور 1398، 2:31 عصر
 

عنوان رساله: تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه سازمانی در کشف فرصت های ورود به بازار بین الملل

مشخصات دانشجو: مهدی لشگری

مقطع: دکتری

گرایش : سازمانی

استاد راهنما: دکتر مهران رضوانی

استاد مشاور: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

اساتید داور خارجی: دکتر شهریار عزیزی- دکتر میثم شیرخدایی

اساتید داور داخلی: دکتر کمال سخدری- دکتر محمدرضا زالی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا زالی

تاریخ دفاع: 31/06/1398

زمان: ساعت 16.30

مکان: کلاس 203