خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای جمال صوفیه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای جمال صوفیه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 27 شهریور 1398، 4:37 عصر
 

عنوان رساله: : تحلیل وضعیت موجود و بررسی چالش های روش تحقیق در پژوهش های فرصت های کارآفرینانه

مشخصات دانشجو: جمال صوفیه

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

اساتید مشاور: دکتر علی مبینی دهکردی- دکتر غلامحسین حسینی نیا

اساتید داور خارجی: دکتر غلامرضا طالقانی- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر کمال سخدری- دکتر قنبر محمدی الیاسی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کمال سخدری

تاریخ دفاع: 30/06/1398

زمان: ساعت 13.30

مکان: کلاس 102