خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علی اکبر آقاجانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علی اکبر آقاجانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 26 شهریور 1398، 10:01 صبح
 

عنوان رساله: مفهوم سازی تناسب مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با اهداف انتفاعی کسب و کارهای خانوادگی

نام دانشجو: آقای علی اکبر آقاجانی افروزی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

اساتید مشاور: دکتر محمود احمدپور- دکتر محمود متوسلی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدمهدی پرهیزگار- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر کامبیز طالبی - دکتر زهرا آراستی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

تاریخ دفاع: 27/06/1398

زمان: ساعت 15

مکان: کلاس 203