خبرهای سایت

برگزای جلسه دفاع از رساله خانم مریم عزیزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزای جلسه دفاع از رساله خانم مریم عزیزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 شهریور 1398، 8:59 صبح
 

عنوان رساله: مفهوم سازی تناسب فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها

دانشجو: خانم مریم عزیزی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

اساتید مشاور: دکتر رضا محمدکاظمی - دکتر بابک ضیا

اساتید داور خارجی: دکتر علی رضائیان- دکتر حسین صفری

اساتید داور داخلی: دکتر کامبیز طالبی - دکتر حمید پاداش

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

تاریخ دفاع: 23/06/1398

زمان: ساعت 11

مکان: کلاس 201