خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر ساعت درس تئوریهای کارآفرینی ( دکتر الیاسی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر ساعت درس تئوریهای کارآفرینی ( دکتر الیاسی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 11 شهریور 1398، 10:00 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس تئوریهای کارآفرینی ( دکتر الیاسی ) می رساند ساعت و روز درس فوق از دوشنبه ها به یکشنبه ها ساعت 10-8 انتقال یافته است .