خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر زمان درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر زمان درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 11 شهریور 1398، 9:53 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرایش کسب و کار می رساند ساعت  و روز درس مدیریت زنجیره( دکتر جمالی) از سه شنبه ها به روز یکشنبه ساعت 19-17 انتقال یافته است.