خبرهای سایت

برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای آرمین خالقی فرقانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای آرمین خالقی فرقانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 5 شهریور 1398، 9:38 صبح
 

عنوان رساله: واکاوی مدل تصمیم گیری در فرآیند ارزیابی و انتخاب شتاب دهنده ها با رویکرد تناسب اکولوژیکی

مشخصات دانشجو: آقای آرمین خالقی فرقانی

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر علی مبینی دهکردی

اساتید مشاور: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی- دکتر کمال سخدری

اساتید داور خارجی: دکتر علی رضائیان- دکتر مهدی الیاسی

اساتید داور داخلی: دکتر مرتضی اکبری- دکتر نرگس ایمانی پور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نرگس ایمانی پور

تاریخ دفاع: 06/06/1398

زمان: ساعت 8:30

مکان: کلاس 102