خبرهای سایت

تغییر ساعت درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار گروه 1

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار گروه 1
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 3 شهریور 1398، 8:54 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع ارشد می رساند ساعت درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار گروه 1 آقای دکتر کاظمی در روز دوشنبه از ساعت 13 الی 15 به ساعت 17 الی 19 تغییر کرده است.