خبرهای سایت

برگزاری کارگاه مقدمه ای بر تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه های فازی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه مقدمه ای بر تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه های فازی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 31 تیر 1398، 12:56 عصر
 

مدرس: آقای دکتر سهراب سلیمانف، استادیار دانشگاه ایالتی میسی سی پی

موضوع کارگاه: مقدمه ای بر تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه های فازی

زمان: روز سه شنبه 01 مردادماه 1398، از ساعت 13:00 تا 16:00

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی

همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.