خبرهای سایت

برگزاری کارگاه مقدمه ای بر تحلیل خطی سلسله مراتبی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه مقدمه ای بر تحلیل خطی سلسله مراتبی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 31 تیر 1398، 1:37 عصر
 

مدرس: آقای دکتر حسام الدین ساروقی، استادیار دانشگاه باتلر آمریکا

 موضوع کارگاه: مقدمه ای بر تحلیل خطی سلسله مراتبی

زمان: روز سه شنبه 01 مردادماه 1398، از ساعت 09:00 تا 12:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی

همراه داشتن لپ تاپ اجباری است.