خبرهای سایت

شرایط بهره مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری در سه ماهه تابستان 98-97 ( بنیاد ملی نخبگان)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط بهره مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری در سه ماهه تابستان 98-97 ( بنیاد ملی نخبگان)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 31 تیر 1398، 9:33 صبح
 

به اطلاع دانشجویان متقاضی بهره مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان می رساند با توجه به شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-97  شرایط بهره مندی از اعتبار های مذکور در تابستان 98 به شرح ذیل می باشد:

1-      صرفا دانشجویانی امکان بهره مندی از اعتبارهای پژوهش یاری و فن یاری در سه ماهه تابستان را دارند در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 اعتبارهای مذکور به انها اعطا شده باشد.

2-      لازم است دانشجویان پیش از عقد قرارداد پژوهش یاری و فن یاری با دانشگاه دلایل توجیهی تمدید فعالیت خود در فصل تابستان را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه دهند و دانشگاه در صورت تایید مستندات مربوط را حداثر تا 20/5/98 به بنیاد ملی نخبگان استان تهران ارائه دهند .

3-      بنیاد نخبگاه پس از بررسی درخواست ها با توجه به الویت های موجود اسامی دانشجویان تایید شده را به دانشگاه اعلام می نماید تا اقدام لازم برای عقد قرارداد با انان صورت پذیرد .