خبرهای سایت

روزهای مراجعه به آموزش در تابستان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
روزهای مراجعه به آموزش در تابستان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 30 تیر 1398، 11:44 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اینکه در ایام تابستان کارکنان اداره آموزش ممکن است به مرخصی بروند، لذا خواهشمند است جهت انجام امور آموزشی تا 16شهریور ماه، روزهای یکشنبه / دوشنبه/ سه شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.