خبرهای سایت

کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم کتابخانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 26 تیر 1398، 8:51 صبح
 

کتابخانه و مرکز کامیپوتر دانشکده کارگاه روش تحقیق کمی با رویکرد پویایی شناسی سیستم  (System Dynamic) با تدریس آقای دکتر سید حسین حسینی در روزهای سوم و چهارم مرداد ماه  از ساعت 8 الی 16 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می کند. علاقه مندان جهت ثبت نام به دفتر آموزش های آزاد دانشکده مراجعه نمایند.