خبرهای سایت

جلسه ی مشاوره پروپوزال ویژه دوره دکتری با همکاری آقای دکتر حسام ساروقی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه ی مشاوره پروپوزال ویژه دوره دکتری با همکاری آقای دکتر حسام ساروقی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 تیر 1398، 3:40 عصر
 

به اطلاع می­رساند با همکاری معاونت پژوهشی و امور بین الملل دانشکده کارآفرینی، جلسه­ی مشاوره پروپوزال ویژه دوره دکتری با همکاری آقای دکتر حسام ساروقی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خصوصی BUTLER UNIVERSITY ، در روز چهارشنبه 19 تیرماه، از ساعت 13:30 تا 15:30 در دانشکده کارآفرینی برقرار خواهد شد. حضور دانشجویان در کارگاه الزامی می باشد.