خبرهای سایت

کارگاهی با عنوان «معرفی روش های آزمایشی و شبه آزمایشی در کارآفرینی»

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاهی با عنوان «معرفی روش های آزمایشی و شبه آزمایشی در کارآفرینی»
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 18 تیر 1398، 8:57 صبح
 

به اطلاع می­رساند با همکاری معاونت پژوهشی و امور بین الملل دانشکده کارآفرینی، از آقای دکتر حسام ساروقی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خصوصی  BUTLER University، دعوت به عمل آوردند تا در روز چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 ، از ساعت 09:00 تا 12:00 ، در دانشکده کارآفرینی، کارگاهی با عنوان «معرفی روش­های آزمایشی و شبه آزمایشی در کارآفرینی» برگزار گردد.

خواهشمند است با حضور به موقع خود در این کارگاه ما را در هرچه بهتر برگزار کردن آن یاری فرمایید.