خبرهای سایت

برگزاری وبینار ویژه دانشجویان مقطع دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری وبینار ویژه دانشجویان مقطع دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 4 تیر 1398، 10:16 صبح
 

امور بین الملل دانشکده کارآفرینی وبینار زیر را ویژه دانشجویان دوره دکتری برگزار می کند شایان ذکر است حضور دانشجویان دوره دکتری به دستور ریاست محترم دانشکده الزامی می باشد.

عنوان وبینار:  نوآوری و کارآفرینی

سخنران: آقای دکتر داریوش رفیعی نژاد

دانشیار ، دپارتمان علوم مدیریت و مهندسی، دانشگاه استنفورد

زمان: 6  تیرماه 1398 ساعت 09:00 تا 11:00