خبرهای سایت

مهلت ارائه تکالیف درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت ارائه تکالیف درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 5 تیر 1398، 8:22 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس تشخیص فرصت (دکتر یدالهی ) می رساند آخرین فرصت ارائه تکالیف 10/4/98 می باشد خواهشمند است تا تاریخ مذکور تکالیف درس فوق را به آموزش دانشکده تحویل نمایید.