خبرهای سایت

سمینار ویژه دانشجویان دکتری با همکاری عضو وابسته دانشکده آقای دکتر کیهان تاج الدینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار ویژه دانشجویان دکتری با همکاری عضو وابسته دانشکده آقای دکتر کیهان تاج الدینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 27 خرداد 1398، 12:12 عصر
 

برگزاری سمینار با عنوان 

“The Importance of Human-Related Factors On Service Innovation and Performance”

مدرس : آقای دکتر کیهان تاج الدینی

زمان: چهارشنبه 05/04/1398 – ساعت 16:00 تا 17:30