خبرهای سایت

اطلاعیه درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 20 خرداد 1398، 10:08 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی ) می رساند کلاس جبرانی درس فوق روز دوشنبه ساعت 14.30 مورخ 20/3/98 برگزار می گردد. این اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه دوشنبه ها ساعت 12-10 درس الگوهای تصمیم گیری دکتر مبارکی می باشد.