خبرهای سایت

تصویب عنوان رساله دانشجویان دکتری ورودی 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تصویب عنوان رساله دانشجویان دکتری ورودی 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 13 خرداد 1398، 1:36 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی سال 97 می رساند برابر ضوابط آموزشی دانشگاه، دانشجویان باید عنوان رساله خود را تا نیم سال سوم تصویب کنند. لذا خواهشمند است فرم پیشنهاد عنوان رساله و استاد راهنما را تا ابتدای نیم سال جدید (مهر 98) به گروه های آموزشی ارائه دهید.