خبرهای سایت

کاهش مدت زمان امانت کتاب از سوی کتابخانه مرکزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کاهش مدت زمان امانت کتاب از سوی کتابخانه مرکزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 13 خرداد 1398، 10:20 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مدت زمان امانت کتاب برای دانشجویان ارشد و دکتری در دانشگاه تهران به ترتیب از 21 روز و 30 روز به 14 روز کاهش یافته است. همچنین مدت زمان تمدید در سیستم جدید کتابخانه (آذرسا) دوبار است و قابل تغییر نیست. از همکاری همیشگیتان سپاسگزاری می شود.