خبرهای سایت

عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 12 خرداد 1398، 2:42 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه تا اطلاع ثانویه وجود ندارد. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاری می شود.