خبرهای سایت

عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه (آذرسا)
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امکان خدمات رزرو در سامانه جدید کتابخانه تا اطلاع ثانویه وجود ندارد. پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاری می شود.