خبرهای سایت

رساله مقاله محور

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
رساله مقاله محور
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری می توانند رساله خود را به صورت مقاله محور تدوین نمایند. شرایط و چارچوب رساله مقاله محور به پیوست می‌باشد.