خبرهای سایت

رساله مقاله محور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
رساله مقاله محور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 11 خرداد 1398، 10:37 صبح
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری می توانند رساله خود را به صورت مقاله محور تدوین نمایند. شرایط و چارچوب رساله مقاله محور به پیوست می‌باشد.