خبرهای سایت

مهلت تحویل نسخه نهایی پایان نامه دانشجویان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت تحویل نسخه نهایی پایان نامه دانشجویان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398، 2:59 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت تحویل نسخه نهایی پایان نامه جهت تعیین داور تاریخ 15/04/1398 می باشد.