خبرهای سایت

منابع درس بنیان های نظری آقای دکتر محمود متوسلی برای آزمون جامع نیم سال دوم 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
منابع درس بنیان های نظری آقای دکتر محمود متوسلی برای آزمون جامع نیم سال دوم 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398، 8:39 صبح
 

دانشجویان محترم مقطع دکتری  برای دسترسی به منابع درس بنیان های نظری آقای دکتر محمود متوسلی در آزمون جامع نیم سال دوم 97 اینجا را کلیک نمایید.