خبرهای سایت

فرصت مطالعاتی دانشجویان دوره دکتری - ورودی 1395

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرصت مطالعاتی دانشجویان دوره دکتری - ورودی 1395
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398، 8:34 صبح
 

به استحضار مي‌رساند سازمان امور دانشجويان براي ۶ ماه اول سال ۹۸ تعداد محدودي سهميه براي استفاده دانشجويان دكتراي اين دانشگاه از فرصت مطالعاتي خارج در نظر گرفته‌اند. خواهشمند است با مد نظر قراردادن ضوابط و مقررات اعلام شده و لحاظ نمودن موارد ذيل نسبت به معرفي و ارسال مدارك دانشجويان واجد شرايط شاغل به تحصيل در دوره دكتراي از طريق سامانه سجاد تا پايان تيرماه ۹۸ اقدام لازم به عمل آيد.

۱- اولويت استفاده از سهميه مربوط به ورودي‌هاي سال ۹۵ مي‌باشد. درخواست متقاضيان ورودي سال ۹۴ كه قبلاً - وفق مقررات تشكيل پرونده داده‌اند و به تشخيص دانشگاه اضطراري مي‌باشد، مشروط به ارائه ويزا و خروج از كشور تا پايان شهريور ۹۸ در قالب سهميه فوق‌الذكر قابل بررسي مي‌باشد.

۲- با توجه به محدوديت‌اعتبارات و سهميه‌ها، اولويت با متقاضياني در نظر گرفته شود كه به امكانات تحقيقاتي بيشتري در خارج از كشور نياز دارند.

مدارك فرصت مطالعاتي شامل:

۱- درخواست كتبي دانشجو كه به تأييد استاد راهنما و ممهور به مهر دانشكده رسيده باشد.

۲- فرم تكميل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره ۱۰۱) تأييد استاد راهنما و مهر دانشكده

۳- اصل پذيرش تحصيلي با سر برگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه فوق

۴- يك قطعه عكس دانشجو

۵- تصوير كارت ملي

۶- تصوير صفحه اول گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌

۷- تصوير كارنامه نمره زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار.( MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS )

۸‌‌‌‌‌‌‌- تكميل فرم‌هاي ۱۰۲- ۱۰۳

۹- صورتجلسه گروه آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه

۱۰- صورتجلسه شوراي بين‌الملل پرديس / دانشكده

۱۱- تاييديه تصويب پروپوزال

۱۲- تاييديه آزمون جامع

۱۳-تكميل فرم ۱۰۷ در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك

۱۴- فرم تعهد محضري در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك

لازم است همزمان با تكميل مدارك و ارسال آن از سوي دانشكده‌، كليه متقاضيان از طريق سامانه ثبت درخواست ادارهكل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس http//:portal.saorg.ir

نسبت به ثبت درخواست و بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري اقدام نمايند.