خبرهای سایت

دسترسی مجدد دانشگاه به پایگاه علمی Ebsco

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دسترسی مجدد دانشگاه به پایگاه علمی Ebsco
 

با احترام به استحضار مي‌رساند دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه علمي از طريق Ebscohos در سال ۲۰۱۹ برقرار شده است. شایان ذکر است از طریق این پایگاه به EBSCO Discovery Service   دسترسی فراهم است. این بخش جهت جستجوی یکپارچه در تمامی پایگاه ها است.

 https://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals