خبرهای سایت

دسترسی مجدد دانشگاه به پایگاه علمی Ebsco

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دسترسی مجدد دانشگاه به پایگاه علمی Ebsco
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398، 10:12 صبح
 

با احترام به استحضار مي‌رساند دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه علمي از طريق Ebscohos در سال ۲۰۱۹ برقرار شده است. شایان ذکر است از طریق این پایگاه به EBSCO Discovery Service   دسترسی فراهم است. این بخش جهت جستجوی یکپارچه در تمامی پایگاه ها است.

 https://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals