خبرهای سایت

فراخوان همکاری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان همکاری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398، 9:38 صبح
 

 دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی دانشکده درنظر دارد،  از بین دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه پژوهش در  زمینه کارآفرینی در شهرستان های کشور برای اجرای یازدهمین برنامه تحقیقاتی بین المللی ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل GEM دعوت به همکاری به عمل آورد.

این پیمایش بین المللی همگام با بیش از 60 کشور عضو در بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی GEM و با حمایت مادی و معنوی موسسه کار و تامین اجتماعی انجام خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی دانشکده مراجعه نمائید.

لازم به ذکر است با توجه به فشردگی برنامه زمان بندی اجرای طرح، اولویت با افرادی است که سریعتر مراجعه نمایند.