خبرهای سایت

عدم ارائه خدمات کتابخانه در روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم ارائه خدمات کتابخانه در روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 9 اردیبهشت 1398، 9:40 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند روز دوشنبه مورخ 1398.02.09، به دلیل بازدید و خرید منابع از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ارائه خدمات معذور است.