خبرهای سایت

حمایت از پایان نامه ها و رساله دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
حمایت از پایان نامه ها و رساله دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 31 فروردین 1398، 10:09 صبح
 

لطفا جهت اطلاع از عناوین تحقیقاتی که در سال جاری به عنوان رساله دکتری و یا پایان نامه های کارشناسی ارشد توسط کارگروه های تخصصی و کمیته های فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه حمایت می شود، فایل پیوست را دریافت نمایید.

دریافت فایل پیوست