خبرهای سایت

بازه زمانی حذف اضطراری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بازه زمانی حذف اضطراری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 31 فروردین 1398، 9:42 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی حذف اضطراری طبق تقویم آموزشی دانشگاه تهران از 7/2/98 لغایت 9/2/98 می باشد. دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم پیوست را تکمیل نموده و تا  مورخ 7/2/98  به آموزش دانشکده تحویل نمایند ( لازم به یادآوری است  شیوه نامه حذف اضطراری در سامانه اطلاع رسانی lms     ( قسمت آیین نامه ها ورودی 94 به بعد) درج شده است.