خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس آقای دکتر خالصی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس آقای دکتر خالصی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 25 فروردین 1398، 10:12 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس برنامه ریزی یکپارچه آقای دکتر خالصی امروز 25/1/1398 تشکیل نمی شود.