خبرهای سایت

مهلت ارسال درخواست جهت بهره مندی از جوایز بیناد ملی نخبگان( سینا )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت ارسال درخواست جهت بهره مندی از جوایز بیناد ملی نخبگان( سینا )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 اسفند 1397، 2:41 عصر
 

به اطلاع متقاضیان دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می رساند مهلت بررسی درخواست های تسهیلات دانشجویی سال 98-97 به شرح ذیل می باشد متقاضیان می توانند بر اساس زمان بندی تعیین شده طبق جدول ذیل با مراجعه به  سامانه سینا درخواست و مستندات خود را جهت بهره مندی از جوایز ثبت و ارسال نمایند.

مهلت ارسال درخواست های بررسی شده توسط دانشگاه از طریق سامانه سینا

عنوان جایزه

ردیف

حداکثر تا 15/12/97

نیمسال اول

اعتبار آموزش یاری ، فن یاری ، پژوهش یاری ، راتبه

1

حداکثر تا  31/6/98

نیمسال دوم

حداکثر تا 31/6/98

ودیعه اجاره مسکن

2

حداکثر 30/8/98

سایر جایزه های تحصیلی

3