خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاس درس ارتباطات بین الملل کارآفرینی ( دکتر ضیا )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاس درس ارتباطات بین الملل کارآفرینی ( دکتر ضیا )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 اسفند 1397، 11:23 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس ارتباطات بین الملل کارآفرینی( دکتر ضیا)  یکشنبه مورخ 19/12/97 برگزار نمی گردد.