خبرهای سایت

عدم خدمات دهی کتابخانه در روز یکشنبه مورخ 1397.12.19، از ساعت 8 الی 13

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم خدمات دهی کتابخانه در روز یکشنبه مورخ 1397.12.19، از ساعت 8 الی 13
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 اسفند 1397، 11:22 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به دلیل برگزاری جلسه نرم افزار جدید کتابخانه ای دانشگاه تهران، کتابخانه روز یکشنبه مورخ 1397.12.19، از ساعت 8 الی 13 از ارائه خدمات معذور است. از صبوری و همراهی همیشگی کاربران محترم سپاسگزاری می شود.