خبرهای سایت

مهلت بارگذاري مدارك دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت بارگذاري مدارك دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 14 اسفند 1397، 10:30 صبح
 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.