خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی جعفرزاده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی جعفرزاده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 15 اسفند 1397، 10:22 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی جعفرزاده دانشجوی مقطع دکتری ورودی 94 گرایش سازمانی با عنوان «ارائه چارچوب بکارگیری استراتژی هم رقابتی در بین المللی سازی خوشه های صادراتی » در روز یکشنبه مورخ 19/12/1397 ساعت 12 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.