خبرهای سایت

تعطیلی دانشکده روز پنج شنبه 9 اسفند

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تعطیلی دانشکده روز پنج شنبه 9 اسفند
 

احتراما باستحضار میرساند با توجه به برگزاری آزمون در دانشکده روز پنج شنبه مورخ 09/12/97 از ساعت 7 الی 13، امکان استفاده و تردد دانشجویان در محیط دانشکده برای دانشجویان مقدور نمی باشد.

لطفا در این ساعات به دانشکده مراجعه نفرمایید.