خبرهای سایت

حمایت مالی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
حمایت مالی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 اسفند 1397، 8:53 صبح
 

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در نظر دارد در راستای تعاون و همکاری بیشتر ارکان بازار سرمایه و دانشگاه نسبت به حمایت مالی از پروژه های پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که در حوزه بازار سرمایه تهیه، تدوین و دفاع شده اند، به ترتیب 5 و 10 میلیون ریال اقدام نماید. علاقمندان می توانند فرم (پیوست) تکمیل شده را به کارگزاری بانک صنعت و معدن ارائه نمایند.