خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار ( ورودی 96)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه کسب و کار ( ورودی 96)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 11:16 صبح
 

به اطلاع می رساند کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه  روز یکشنبه 5/12/9 ساعت 16-14 توسط آقای دکتر داوری در دانشکده برگزار می شود حضور دانشجویان الزامی است .